Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

1. Đứng 2 chân khép với nhau, uốn cong khuỷu tay phải, giữ giáo bằng tay phải và chống xuống đất phía bên phải của cơ thể. Uốn cong khủy tay trái, bàn tay trái chắp trước ngực, lòng bàn tay hướng về phải, ngón trỏ hướng vào ngực. Mắt nhìn về phía trước.

1 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

2.      Di chuyển chân trái ở về bên trái, uốn cong khuỷu tay phải. Giáo vẫn giữ bằng tay phải và đặt tại phía bên phải của cơ thể. Tay trái giữ nguyên tư thế.

2 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

3.   Chân phải đá vào tay cầm của giáo, cơ thể rẽ trái một chút, chân phải di chuyển một bước lùi và hình thành khoảng rỗng, giữ giáo với hai bàn tay ở trên cao, mắt nhìn phía trước. Chân mở rộng và các ngón chân chạm đất.

3 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

4.  Trọng tâm của cơ thể di chuyển về phía trước. Lần lượt bước chân phải và chân trái về phía trước. Nhấn và đâm giáo 3 lần liên tiếp về bên trái, giữa và bên phải tương ứng. Mắt nhìn trước.

4 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

5. Giữ nguyên chân trái, chân phải bước về trái và 2 chân đứng bằng nhau. Sau đó di chuyển cơ thể , chân phải rút gập lại, tay phải kéo giáo trở lại nhanh chhóng, tay trái vẫn giữ và nghiêng giáo, mắt hướng lên mũi giáo

Sai lầm: Bàn chân không đứng cùng nhau, nghiêng giáo không có đủ sức mạnh.

Phương pháp điều chỉnh: Chân mở rộng và đứng bằng đôi chân với nhau.

5 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

6. Chân phải vẫn giữ nguyên, nâng đầu gối trái và nghiêng giáo với hai bàn tay. Mở rộng chân trái, chân trái duỗi về phía sau, trọng tâm dồn về phía chân phải. Đâm mạnh giáo về phía trước bằng cả hai tay, mắt hướng về mũi giáo.

Sai lầm: Cân bằng và đâm giáo không ổn định.

Phương pháp điều chỉnh: Các ngón chân của bàn chân hỗ trợ mặt đất vững chắc.

6 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

7. Giữ nguyên chân trái, chân phải thu hồi, xoay cơ thể về phải 180 °, và lập trường quay và hình thành cánh cung bên phải, chặn với giáo, mắt nhìn phía trước bên phải.

Sai lầm: quay sai hướng.

Phương pháp điều chỉnh: Giữ chặt giáo khi quay cơ thể.

7 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

8. Cơ thể rẽ trái 90 °, chân trái bước về phía trước và tạo thành lập trường cung trái, đâm với giáo xuống, nhìn vào mũi của giáo.

Sai lầm: cánh tay trái uốn cong khi đâm với giáo.

Phương pháp điều chỉnh: cánh tay trái kéo dài khi đâm với giáo.

8 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

9. Chân trái và chân phải bước về phía trước lần lượt, và hình thành thái độ nghỉ ngơi, sau đó di chuyển chân trái về phía trước và tạo thành lập trường cung trái, chân phải mở rộng, các ngón chân rút vào bên trong, ngón chân tiếp giáp mặt đất và đứng vững. Giữ giáo với hai bàn tay và đâm với nó lên, nhìn vào mũi của giáo.

9 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

10.  Cơ thể rẽ phải, quay giáo với hai bàn tay, chân uốn cong và ngồi xổm, mắt nhìn vào mũi giáo.

10 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

11. Cơ thể rẽ trái 90 °, tay phải bắt và giữ cuối giáo, chân phải gập vuông góc so với mặt đất. Chân trái ở tư thế tương tự chân phải nhưng đầu gối hướng xuống mặt đất. Đâm giáo xuống và nhìn vào mũi giáo.

11 Tự luyện bài quyền Thiếu Lâm

Hoàng Kim

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »