Pin It

One thought on “Tự học Côn nhị khúc

  1. Học online ít nhiều có những kỹ thuật bạn luyện tập không đúng, nếu bạn ở HCM có thể tham gian KAN CLUB – Câu lạc bộ côn nhị khúc HCM- Quận 9
    bạn có thể xem thông tin tại website : http://nhikhucvn.com :5:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »