Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới

Cá rồng trắng, sư tử trắng, mèo Sanvannah, chó Bull… đều nằm trong danh sách những vật nuôi được mua bán với giá đắt đỏ nhất thế giới.

images594917 1 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Cá rồng trắng 315.000 USD/con
images594918 2 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Sư tử trắng 138.000 USD/con
images594919 3 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Con bọ cánh cứng có hai sừng như hai sừng hươu này có giá tới 89.000 USD/con
images594920 4 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Tinh tinh 60.000 – 65.000 USD/con
images594921 5 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Loài vẹt xanh amazon 20.000 USD/con
images594922 6 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Trăn Lavender Albino đốm cái 20.000 USD/con
images594923 7 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Vẹt mào cọ hay còn gọi là Balm Pataan 16.000 USD
images594924 9 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Trăn sọc 10.000 USD
images594925 10 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Khỉ đuôi trắng 7.000-10.000 USD
images594926 11 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Vẹt xanh tím 6.500-12.000 USD
images594927 12 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Hanuman bụng trắng 6.000 USD
images594929 14 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Mèo Savannah 4.000-10.000 USD
images594930 13 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
5.000-10.000 USD
images594933 16 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Khỉ Nhật Bản 3.500 USD
images594934 17 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Chó Bulll Anh 2.000-5.000 USD
images594935 19 Những con vật nuôi đắt tiền nhất thế giới
Mèo Belgan 600-3.000 USD

Nguyễn Hường (Theo Xinhua/ Bee.net.vn)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »