Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia

Ngày 17.3 vừa qua, đoàn Vovinam Việt Nam đã đặt chân đến Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia nhằm tiếp tục giới thiệu quảng bá và đặt nền móng phát triển phong trào Vovinam chính thức tại Malaysia.

Cùng xem những hình ảnh biểu diễn và huấn luyện của đoàn tại Malaysia:

0m6 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia0m19 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m1 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m2 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m3 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m4 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m5 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m7 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m8 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m9 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m10 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m11 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m12 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m13 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m14 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m15 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m16 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia
0m17 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia0m18 Hình ảnh Vovinam Biểu Diễn Và Huấn Luyện Tại Malaysia

(Theo vvnnews)
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »