Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam

Hệ thống binh khí của môn phái Vovinam Việt Võ Ðạo được xây dựng trên nguyên lý một phát triển thành ba.
1. Các đòn căn bản lẻ đã được phân thế
2. Các đòn căn bản kết hợp thành bài đơn luyện
3. Kết hợp giữa các đòn thế căn bản và đơn luyện để thành bài song luyện hoặc đa luyện

daogam2 Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam DAO GĂM
– 12 thế tay không đoạt Dao căn bản
– Song Dao Pháp
– Song luyện Dao
kiem Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam KIẾM
- 15 thế Kiếm căn bản
- Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp
- Song luyện Kiếm
– Tiên Long Song Kiếm
– Việt Ðiểu Kiếm
con1 Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam CÔN
– 12 thế Côn căn bản
- Tứ Tượng Côn Pháp
– Song luyện Côn
dao Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam ÐAO
– Thái Cực Ðơn Ðao Pháp
– Nhật Nguyệt Ðại Ðao Pháp
– Bát Quái Song Ðao Pháp
matau Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam MÃ TẤU
– 12 thế tay không đoạt mã tấu
– Mã Tấu Pháp
– Song luyện Mã tấu
sungle Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam SÚNG LÊ
- 9 thế tay không đoạt súng lê
– 9 thế súng lê chống khí giới
– Thương lê pháp (bài múa súng lê)
taythuoc Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam TAY THƯỚC
– 12 thế tay thước căn bản
– Mộc bản pháp (bài múa tay thước)
– Tay thước chống khí giới
bua Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam BÚA RÌU
– 12 thế tay không đoạt búa rìu
– Song luyện Búa
quat Các Loại Binh Khí Trong Môn Võ Vovinam QUẠT
– Âm Dương Hồ Ðiệp Phiến
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »