Các đòn đá của Taekwondo

2IMG 2486 Các đòn đá của Taekwondo

Môn võ taekwondo nổi tiếng với những đòn đá đẹp mắt và hiệu quả. Môn võ của xứ  sở kim chi này đã được cả thế giới biết đến và đông đảo người luyện tập. Qua bài viết này chúng tôi xin giới thiệu những đòn chân đẹp mắt của môn taekwondo:

Hất chân

 

Tạt ngoài vô


Tạt trong ra

 

Đá 540

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »