Biểu diễn Binh Khí Trường Côn

Bài binh khí trường  côn do võ sư Lê Bá Toàn, hội Võ Cổ truyền Bình Thuận thực hiện

Pin It

One thought on “Biểu diễn Binh Khí Trường Côn

  1. NGÔ TRƯỜNG GIANG 31/03/2011 at 12:42 - Reply

    Bác này là Võ Sư mà thấy tấn còn chưa vững vàng nhỉ.? xem cũng vui thật.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »